Cenník dopravy do zahraničia

MY PROPERTY s.r.o.,

so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 50 515 446,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 117082/B

 

Cenník dopravy tovaru do zahraničia

 

 

Pokiaľ si zákazník objedná tovar s miestom doručenia mimo územia Slovenskej republiky, Predávajúci je oprávnený fakturovať cenu za dopravu zo zahraničia nasledovne:

 

Krajina

Cena dopravy v eur

Belgicko

30,04€

Bulharsko

23,98€

Česká republika

15,65€

Dánsko

32,82€

Estónsko

28,02€

Fínsko

48,18€

Francúzko

39,76€

Grécko

48,18€

Holandsko

30,04€

Chorvátsko

24,84€

Írsko

39,54€

Litva

28,02€

Lotyšsko

28,74€

Luxemburg

43€

Nemecko

21,84€

Poľsko

17,28€

Portugalsko

48,18€

Rakúsko

24,20€

Rumunsko

20,96€

Rusko

54,66€

Slovinsko

23,12€

Španielsko

48,18€

Švajčiarsko

33,70€

Švédsko

48,18€

Taliansko

35,02€

Ukrajina

30,90€

Veľká Británia a Severné Írsko

35,22€